• Linh kiện phun nhựa
 • Bi phun nhựa
 • Sản phẩm phun nhựa Tấm bảo vệ mặt bích

Sản Phẩm Phun Nhựa


 • Vật liệu cao su: NBR, SILICONE, EPDM, VITON…
 • Vật liệu nhựa/ chất dẻo: POM, NYLON, PE, PP, DELRIN, ABS, PEEK…
 • Sản Phẩm Phun Nhựa/ Bi Phun Nhựa
 • Sản Phẩm Phun Nhựa/ Tấm bảo vệ Mặt Bích


 • NBR, SILICONE, EPDM, VITON
 • NYLON, PE,PP,DELRIN, ABS, PEEK
 • NYLON6+35%~40% GLASS
 • ABS
 • 20%GLASS FILLED NORYL
 • PHENOLIC
 • 20%GLASS FILLED NORYL GFN2
 • VIRGIN NORYL (FDA)
 • 20%Glass filled Noryl
 • NYLON6 35%-40% GLASS REINFORCED
 • PP+YELLOW
 • PBT
 • POM