• Phần tháp cao lót PFA cho thùng hóa chất
 • Bộ phận lót PFA/ OEM vật kết nối thùng chứa
 • Đai ốc và đinh vít PFA / OEM ép phun PFA
 • Đĩa lót PFA cho van bướm lót PFA
 • Vòng Nhựa PFA Pall Ring/ Raschig Ring
 • Cút nối PFA / OEM ép phun PFA
 • Bộ phận PFA OEM Parts / OEM ép phun PFA

Dịch vụ OEM vật liệu PFA


BUENO Technology có thể nhận sản xuất OEM tất cả các loại sản phẩm đúc tùy chỉnh vật liệu PFA.
Căn cứ bản vẽ của khách hàng hoặc yêu cầu xây dựng đường ống của dự án, chúng tôi có thể tùy chỉnh OEM đúc chuyển vật liệu PFA hoặc các sản phẩm liên quan đến đúc phun vật liệu PFA.

 • Phương pháp lót PFA đúc chuyển
 • Đĩa lót PFA cho van bướm lót PFA 
 • Bộ phận lót PFA/ OEM vật kết nối thùng chứa 
 • Phần tháp cao lót PFA cho thùng hóa chất 
 • Vòng Nhựa PFA Pall Ring/ Raschig Ring
 • Đai ốc và đinh vít PFA / OEM ép phun PFA 
 • Cút nối PFA / OEM ép phun PFA
 • Bộ phận PFA OEM Parts / OEM ép phun PFA 


Liên kết của các sản phẩm liên quan

Phương pháp lót PFA đúc chuyển

QUY CÁCH KĨ THUẬT VẬT LIỆU PTFE – THUỘC TÍNH CỦA FLUOROPOLYMER

E-CATALOGUE

LIÊN HỆ