Tuyên bố về Nói Không với Khoáng sản Xung đột

Công ty Bueno Technology tuyên bố rằng tantali, thiếc, vonfram và vàng trong các sản phẩm chúng tôi sản xuất không trực tiếp hoặc gián tiếp tài trợ hoặc mang lại lợi ích cho các nhóm vũ trang là thủ phạm của các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Cộng hòa Dân chủ Congo hoặc một quốc gia liền kề nào.

Chúng tôi cũng yêu cầu các nhà cung cấp không mua và từ chối sử dụng “khoáng sản xung đột”.