M-Tech Fukuoka 2023

Chúng tôi rất vui thông báo rằng BUENO sẽ tham gia Triển lãm Công nghệ Linh kiện Cơ khí Nhật Bản, sẽ diễn ra tại Fukuoka, Kyushu vào tháng 11 năm 2023.

Sau 33 năm ở Tokyo, 24 năm ở Osaka và 7 năm ở Nagoya, Triển lãm Công nghiệp Nhật Bản sẽ được tổ chức tại Fukuoka, đánh dấu sự kiện triển lãm công nghiệp sản xuất lớn nhất trong vùng Kyushu.

Nó sẽ thu hút nhiều nhà sản xuất tham quan lần đầu, tạo cơ hội tuyệt vời cho cuộc họp kinh doanh và đặt hàng.

Triển lãm Linh kiện Cơ khí, được biết đến với tên gọi M-Tech, là một triển lãm chuyên biệt phụ dưới tên Tuần Công nghiệp, tập hợp các triển lãm công nghiệp sản xuất về các thành phần như vòng bi, bu lông, bộ phận cơ khí, cũng như các công nghệ xử lý vật liệu như kim loại, nhựa và cao su.

Nó thu hút các chuyên gia từ bộ phận thiết kế và phát triển, sản xuất, kỹ thuật sản xuất, mua sắm và kiểm soát chất lượng đang tìm kiếm sản phẩm hoặc giải pháp mới.

Thông tin về triển lãm:

Thời gian: Từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm 2023

Địa điểm: Marine Messe Fukuoka

M-TECH-Fukuoka-2023.png