THIẾT BỊ KIỂM TRA  • Máy kiểm tra 3 chiều
  • Thiết bị dò tìm rò rỉ Helium
  • Máy thử thủy áp
  • Máy tia thử điện
  • Máy kiểm tra độ bền va đập (máy đo độ bền uốn)
  • Máy kiểm tra độ nhẵn bề mặt
  • Máy kiểm tra độ cao
  • Máy đo độ co giãn
  • Máy đo tỉ trọng


Valve-seat-PTFE-manufacturer-inspection.jpg