PHÒNG SẠCH

Công ty TNHH Kỹ thuật Bueno có phòng sạch cấp 1000, 10000 và 100000 để sản xuất ống, khớp nối, linh kiện phun PFA và các linh kiện PFA khác.


Công ty TNHH Kỹ thuật Bueno có phòng sạch cấp 1000, 10000 và 100000 để sản xuất ống, khớp nối, linh kiện phun PFA và các linh kiện PFA khác.