• Ống FEP

Ống FEP


Tính chất vật liệu ống nhựa FEP (Flourinated Ethylene Propylene)
Vật liệu FEP có các tính chất về điện vượt trội như PTFE vì FEP chỉ bao gồm các nguyên tử flo và nguyên tử cacbon. Khả năng kháng hóa chất và các đặc tính cơ học giống như của PFA, tuy nhiên khả năng chịu nhiệt thấp hơn PFA.


►Cách lắp đặt FIT-ONE Phương pháp kiểm nghiệm FIT-ONE◄

E-catalogue Cút nối và ống PFA